AVG – Privacy verklaring

Postergirls, gevestigd te Rijswijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Voor de muurdecoratie: Postergirls werkt samen met Werk aan de muur/Art heroes.
Dit houdt in dat alle muurdecoratie ontwerpen van Postergirls door Werk aan de muur/Art heroes worden gedrukt en geleverd aan de klant.
Ook zorgen zij voor het betalingsverkeer bij afrekenen van een bestelling.
Wij ontvangen van Werk aan muur/Art heroes geen gegevens van de klant, behalve de woonplaats en land.
Voor de privacyverklaring van Werk aan de muur/Art heroes klik HIER

Voor tegeltjes:
Postergirls is een eenmanszaak en is als volgt te bereiken:

Post-/Vestigingsadres: Hilvoordestraat 225  “let op: dit is geen bezoek- of winkeladres”
Postcode: 2284 BR
Plaats: Rijswijk ZH
KvK nr. : 81576455
BTW nr. : NL003578686B70
Telefoonnummer: 06-23198606
e-mailadres: info@postergirls.nl


In deze privacyverklaring informeer ik je hoe postergirls persoonsgegevens verwerkt en gebruikt.

Postergirls respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de website.
Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die jij mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de producten van Postergirls. Wees je er dus van bewust dat Postergirls niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van Postergirls.

Persoonsgegevens die Postergirls verzamelt

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Postergirls verwerkt:

*Voor- en achternaam
*Adresgegevens
*E-mailadres
*Telefoonnummer
*Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, of in correspondentie, digitaal, nieuwsbrief, telefonisch.
*Gegevens over jouw activiteiten op onze website
*Internetbrowser en apparaat type
*Bankrekeningnummer/IBAN nummer (eventueel bij retour)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Postergirls verwerkt

Postergirls verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij dit bij wet is bepaald, deze gegevens actief door jou aan mij zijn verstrekt of jij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

De volgende bijzondere en/of gevoelige gegevens verwerk ik:

*Jouw IBAN nummer

Postergirls heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@postergirls.nl dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Postergirls persoonsgegevens verwerkt

Ik kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Postergirls en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier) aan Postergirls verstrekt.

De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:

Doel Grondslag
Voor het afhandelen van jouw bestelling en betaling Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame Omdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven
Verzenden van een eenmalige herinnering wanneer je je bestelling in de webshop niet afrekent Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, Whatsapp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of producten of eventuele wijzigingen van diensten of producten Gerechtvaardigd belang
Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
Om goederen en diensten bij je af te leveren; Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
Postergirls verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting
Om te kunnen voldoen aan de belastingwetgeving Op basis van een wettelijke plicht
Postergirls analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren Omdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven d.m.v. cookies

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Postergirls) tussen zit.

Hoe lang Postergirls jouw persoonsgegevens bewaart

Postergirls bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • gedurende de looptijd van een opdracht en zoveel langer als noodzakelijk is voor bijvoorbeeld een lopende opdracht;
  • in elk geval niet langer dan een jaar indien er geen opdracht/overeenkomst is gesloten.
  • indien een dossier langer wordt bewaard omdat zij inhoudelijk relevant of interessant zijn, worden deze na de bewaartermijn geanonimiseerd gemaakt en bewaard.

Postergirls bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Bestelgegevens (naam, adres, email)
Bewaartermijn: 7 jaar/ 10 jaar volgens OSS regeling
Reden: Fiscale bewaarplicht

Naam & e-mailadres t.b.v. inschrijving nieuwsbrief
Bewaartermijn: zolang je aangemeld blijft voor de nieuwsbrief. Onderaan iedere email vind je een link om je af te melden, waarna je per direct geen email meer van ons ontvangt. Tevens zullen we je emailadres volledig verwijderen uit onze database.
Reden: Voor zakelijke communicatie en verzenden van de nieuwsbrief.

Gegevens over website bezoek, inclusief internetbrowser en apparaat type.
Deze gegevens worden geanonimiseerd verwerkt in Google Analytics.
Bewaartermijn: 14 maanden
Reden: Voor website-statistieken, om het huidige jaar te vergelijken met de vorige jaren

Statistische gegevens om de effectiviteit van advertenties te meten.
Deze gegevens worden via een Facebook Pixel verwerkt door Facebook.
Bewaartermijn: 7 jaar
Reden: Effectiviteit van advertenties meten (het percentage mensen dat via een advertentie op de website terecht komt, zich aanmeldt voor de nieuwsbrief en een bestelling plaatst) en vergelijken met eerdere resultaten.

Gegevens delen met anderen/derden

Postergirls verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Postergirls blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met de volgende derden deelt Postergirls gegevens:

Derde Categorie Doel delen Welke gegevens
Administratiekantoor/ boekhouder
(boekhouder en Moneybird)
Verwerker Om de BTW-aangifte te doen Inkoop- en verkoopfacturen
Facturatiesysteem
(Moneybird)
Verwerker Om facturen en offertes te kunnen opmaken Bedrijfsgegevens benodigd voor het opmaken van offertes en facturen
Email- en websiteprovider
(MailBlue en Vimexx en Hostnet)
Verwerker Voor de website en e-mails E-mail gegevens en voornaam voor nieuwsbrief
Bank en payment service provider (Mollie) Verwerker Om betalingen voor mij te genereren Bankrekeningnummer, naam, factuurnummer, bedrag
Google analytics en plugin MonstersInsight Verwerkingsverantwoordelijke Voor het maken van statistieken over bezoek aan onze website Deze gegevens zijn geanonimiseerd
Facebook en Instagram advertenties Verwerkingsverantwoordelijke Om mensen te laten kennismaken met de website, waar zij zich kunnen aanmelden voor de nieuwsbrief en/of een aankoop kunnen doen Gegevens van de persoon welke zijn opgegeven bij Facebook door henzelf
Drukkerij-print on demand Verwerker Om drukwerk te kunnen maken en dit drukwerk direct naar de klant te kunnen verzenden. Naam en adres klant

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door Postergirls in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@postergirls.nl .
Postergirls zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Intrekken, bezwaar, gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door the Postergirls en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Indienen klacht

Postergirls wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat Postergirls niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Postergirls wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die Postergirls gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Functionele en analytische cookies
Postergirls maakt op haar website gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven je inzicht in het gebruik van de website van Postergirls.
Bij het plaatsen van analytische cookies hoef ik van jou geen toestemming te vragen. Ik informeer je er wel over bij het bezoeken van mijn website.

Tracking cookies 
Met jouw toestemming plaats ik een cookie op jouw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra je een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kan ik te weten komen dat je naast mijn website ook op de betreffende andere website(s) uit mijn netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden, de zogenaamde tracking cookies. Met jouw toestemming plaatsen onze adverteerders of social mediabedrijven deze cookies op jouw apparatuur. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s je bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van jouw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van jouw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. Deze tracking cookies kan je centraal verwijderen via https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-zijn-cookies/

Google Analytics

Via mijn website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. Ik heb Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

  • Postergirls heeft een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten.
  • dat de gegevens versleuteld en anoniem verwerkt worden.
  • Postergirls heeft ‘gegevens delen’ met Google uitgezet.
  • de Google Analytics-cookies niet worden gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords.
  • met Google Analytics wordt de _ga-cookie geplaatst, met deze cookie kan een service onderscheid maken tussen de verschillende gebruikers, deze cookie is 2 jaar actief.
  • Om de Google Analytics gegevens van website activiteiten te bekijken maken wij gebruik van plugin MonstersInsight. Deze plugin verwerkt uiteraard alleen de gegevens die Google Analytics zend.

Social media buttons

Op de website van Postergirls zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram en Pinterest. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram of Pinterest zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst.  Ik heb daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram en Pinterest (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-accounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Facebook pixels
Postergirls maakt gebruik van Facebook Ads en Instagram Ads. Profielen die je door Facebook laat aanmaken, zijn de verantwoordelijkheid van Facebook zelf en is zonder meer toegestaan.

Postergirls levert ook zelf informatie van klanten via de Facebook pixel om profielen aan te maken (profilering), look-a-like audiences etc aan te maken in Facebook en Instagram, hier hebben wij toestemming van jou voor nodig.
Op onderstaande pagina lees je hoe je kunt instellen hoe Facebook je gegevens gebruikt om je advertenties te tonen en hoe je je kunt afmelden voor de weergave van op online interesse gebaseerde advertenties van Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/. Het privacy beleid van Facebook vind je hier: https://www.facebook.com/about/privacy/
Op deze pagina staat uitgelegd hoe je op ieder moment je instellingen voor Facebook advertenties kunt inzien en aanpassen

Beveiligen

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Postergirls maakt gebruik van een betrouwbaar TLS/SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Verder maak ik nooit gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke Wifi.
Mijn laptop is vergendeld met een sterk wachtwoord en mijn mobiele telefoon is zowel vergrendeld met een pincode.
Mijn laptop is beveiligd met firewall en virusscanner welke elk jaar opnieuw worden aangeschaft
Ik gebruik een Password manager voor het veilig genereren en opslaan van wachtwoorden
Ik werk mijn plugins en thema van mijn website regelmatig bij.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Postergirls verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via info@postergirls.nl .

Contactgegevens:
Postergirls
Monique Batenburg
Hilvoordestraat 225
2284BR Rijswijk ZH
info@postergirls.nl
06-23198606

– Deze privacy- en cookieverklaring  is van 22-3-2024


Postergirls verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens NIET van jou:

– ras (bv. pasfoto!)

– godsdienst of levensovertuiging

– politieke voorkeur

– seksuele leven

– lidmaatschap vakbond

– gezondheid

– strafrechtelijk verleden

– kredietwaardigheidscheck

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar (De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@postergirls.nl dan verwijderen wij deze informatie.

– burgerservicenummer (BSN)

– Biometrische gegevens

– Genetische gegevens